RODO

Jesteś:: Home / RODO

Masz pytania?

534 907 920


  • Dane osobowe i ich ochrona

   RODO to rozporządzenie unijne, które ma na celu zmianę zasad postępowania z danymi osobowymi. Nowe przepisy mają wymóc na wszystkich przedsiębiorcach w Unii Europejskiej wyższy poziom ochrony danych osobowych. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzanie ich zaś oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

  • Architektura IT i rozwiązania technologiczne w kontekście RODO

   IT będzie w bardzo dużym stopniu uczestniczyło we właściwym dostosowaniu organizacji do zapisów RODO. Rozporządzenie będzie generowało obowiązki związane z zapewnianiem wysokiego poziomu bezpieczeństwa IT m. in. z racji konieczności stworzenia mechanizmów udostępniania informacji, czy też możliwości zagwarantowania określonego okresu przetrzymywania danych, ich modyfikacji i usuwania, w tym z danych z kopii zapasowych.
   Opiekę nad kontrolą i dostosowywaniem do obecnych przepisów można będzie zlecić zewnętrznym specjalistom w tej dziedzinie, co w dużej mierze zdejmie z przedsiębiorstw obowiązek stałego poszerzania wiedzy oraz prowadzenia stałego nadzoru nad zbiorami danych.

  • Jak możemy Ci pomóc?

   Wytłumaczymy czym są dane osobowe oraz wyjaśnimy w jaki sposób należy się z nimi obchodzić.
   Przeprowadzimy całościową kontrolę standardów przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie.
   Przygotujemy dedykowany specjalnie dla Twojej firmy model przetwarzania danych w przedsiębiorstwie zgodny z RODO.
   Przeprowadzimy kompleksowe szkolenia pracowników Twojej firmy.
   Przeprowadzimy powdrożeniową kontrolę zgodności.

  WSPÓŁPRACUJEMY